tordyveln.se © 2010                    

Ekonomi

Instruktion för betalning av årsavgift och reparationsfond 2017:

Årsavgift: 2200 kr

Reparationsfond: 1000 kr

Summa 3200 kr

 

Det utgår rabatt för befattningshavare i samfälligheten, som ska dras från de 3 200 kronorna vid inbetalningen. Rabatten är 880 kronor för ordföranden, sekreteraren och kassören. För övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är den 440 kronor. För alla andra befattningshavare, alltså styrelsesuppleant, revisor, valberedare, städledare, ansvarig grannsamverkan och ansvarig för hemsidan, är den 220 kronor.

Inbetalning till plusgiro 431 54 40-0 senast 31/8

Nyheter

2018-05-04

Protokoll och förvaltningsberättelse finns nu under rubriken "dokument"