tordyveln.se © 2010                    

Ekonomi

Instruktion för betalning av årsavgift och reparationsfond 2017:

Årsavgift: 2200 kr

Reparationsfond: 1000 kr

Summa 3200 kr

 

Det utgår rabatt för befattningshavare i samfälligheten, som ska dras från de 3 200 kronorna vid inbetalningen. Rabatten är 880 kronor för ordföranden, sekreteraren och kassören. För övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är den 440 kronor. För alla andra befattningshavare, alltså styrelsesuppleant, revisor, valberedare, städledare, ansvarig grannsamverkan och ansvarig för hemsidan, är den 220 kronor.

Inbetalning till plusgiro 431 54 40-0 senast 31/8

Nyheter

Dags för årsstämma

Alla boende i Tordyvelns samfällighetsförening kallas till årsstämma söndagen den 22/4 kl. 10 i parken mellan Bäckvägen och Rösvägen. Handlingar kommer senare. Efter mötet bjuder föreningen på grillkorv.

 

Välkomna / Styrelsen

 

Sandsopning

Sandsopning sker 25/4.