Om

Tordyveln

Tordyvelns samfällighet är en förening för de som bor i kedjehusområdet på Rösvägen och Bäckvägen i Skarpäng, Täby.

Ekonomi

Betalning

Instruktion för betalning av årsavgift och reparationsfond 2023

Reparationsfond
1000 kr
Årsavgift
2400 kr
Total Avgift
3400 kr
Inbetalning, 1 per hushåll, till plusgiro 431 54 40-0 senast 31/8

Det utgår rabatt för befattningshavare i samfälligheten, som ska dras från de 3 400 kronorna vid inbetalningen. Rabatten är 880 kronor för ordföranden, sekreteraren och kassören. För övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är den 440 kronor. För alla andra befattningshavare, alltså styrelsesuppleant, revisor, valberedare, städledare, ansvarig grannsamverkan och ansvarig för hemsidan, är den 220 kronor.

Dokument

Städning

Städregler

Städledaren i respektive område ANSVARAR för kallelse till respektive städdag och har rätt att delegera ut arbetsuppgifter.

Vid årsmöte är det ALLTID städdag av eget område

För övrigt skall varje område ALLTID ha en till städdag av eget område + stora Lekplatsen + Gångvägen, datum för dessa tillfällen bestäms vid Årsmötet.

Info

På städdagen ingår röjning av gräs, växter, se över gungställning och rutschbana på stora Lekplatsen. Röjning av träden längs gångvägen och underhåll av diket. På “eget” område ingår det målning av plank, bänkar och bord och också underhåll av sandlådor, rensning av ogräs och klippning av gräs och växter.

Material såsom plank, målarfärg, olja etc står samfälligheten för och varje städledare tar kontakt med styrelsen inför städdagen.

Det kan eventuellt behövas mer än de två obligatoriska städdagarna per år, och det är då upp till städledaren att informera om en extra städdag och sammankalla de boende i området, men det är lika mycket de boende i områdets ansvar att delta på städdagen samt hålla vårt område i bra skick övriga dagar på året.

De fastighetsägare som inte kan delta under de två obligatoriska dagarna skall ALLTID höra av sig till städledaren och då få en arbetsuppgift som man kan utföra en annan dag. De fastighetsägare som uteblir utan att meddela det kommer att påföras en avgift (500 kr).

De har kommit förfrågningar om att Samfälligheten eventuellt skulle stå för byte av enstaka häckar och träd etc. Styrelsen har beslutat att säga nej till dessa förfrågningar tillsvidare, och när det blir aktuellt att byta i hela samfälligheten kommer dessa beslut att tas gemensamt på årsmöterna.