Diverse utredningar av olika frågor inom samfälligheten. Från 2008 men ständigt aktuell.

Info om reparationsfonden

Husritningar

Stadgar

Information för nyinflyttade

Allmänna regler för samfälligheten

Regler och ansvar

Fastighetsägarens ansvar vid tunga transporter